Individuálny kurz angličtiny "one-to-one"

Individuálny kurz online alebo osobne jeden na jedného.
Úrovne: všetky
Termín: podľa tvojich predstáv

Bratislava

Individuálny kurz angličtiny pre náročných klientov vo forme jeden na jedného
Všetko je na tebe! Nie je nič, čo by sa v tomto kurze neprispôsobovalo tvojim požiadavkám. Táto čoraz preferovanejšia forma štúdia je hrdou ukážkou toho, kam až vieme zájsť v napĺňaní individuálnych potrieb. Otestujeme tvoju úroveň, odporučíme vhodný program, dohodneme zameranie a nastavíme intenzitu. Sám si určíš deň a hodinu, kedy budeš študovať.

Čo získaš v tomto kurze?

  • lektor ti bude venovať 100 % pozornosti
  • budeš rozprávať väčšinu času
  • výsledky svojho napredovania uvidíš rýchlejšie
  • budeš si nastavovať rozvrh podľa svojich možností
  • tematiku kurzu ti dokážeme prispôsobiť
  • získaš osobného manažéra, s ktorým budeš riešiť všetky požiadavky

 

Na začiatku ti všetko vysvetlíme, otestujeme tvoje jazykové znalosti a zostavíme individuálny vzdelávací plán. Stačí ak kontaktuješ niektorého z našich konzultantov.

 

 

Parametre kurzu:

Dni výučby: podľa tvojich predstáv
Úrovne: začiatočníci, falošní začiatočníci, mierne pokročilí, pokročilí
Celkové trvanie: podľa tvojich preferencií v závislosti od dĺžky a intenzity štúdia
Miesto konania: myhive Vajnorská, TOWER I
Cena:

37,20 € / 50 min výučby

Kontakt:

Bratislava: Martina Vokelová, office@empire-skola.sk, +421 908 255 285

Top lektori

Marián Vaško
lektor AJ
Jožko Zuzčin
metodik
Ali Lenger
branch manager
Luboš Groch
lektor AJ
Marek Pastorek
lektor AJ
Michaela Studená
lektor AJ
Dany Kováč
lektor NJ
Matej Polák
lektor AJ
Miriam Matoušková
lektor AJ
Martina Poláková
lektor AJ, NJ
Daniela Balková
account manager
Diana Némethová
lektor AJ
Zuzana Michalcovská
lektor AJ
Eva Černušková
lektor AJ
Tereza Grohoľová
lektor AJ
Silvia Králová
lektor AJ
Anetta Becker
lektor NJ
Zuzka Dobiášová
lektor NJ
Katka Škodová
lektor AJ
Mária Moravčíková
lektor AJ
Martin Košťál
lektor AJ
Anna Sadleková
lektor AJ
Jana Bezáková
lektor NJ
Evka Mackov
account manager