Individuálny kurz: Angličtina pre deti

Lektor angličiny bude venovať dieťaťu 100% svojej pozornosti.

Bratislava

Individuálny kurz pre deti vo veku 7-14 rokov. Individuálne kurzy angličtiny vo forme jeden na jedného. Vďaka špecializovaným lektorom učíme už našich najmenších prirodzene reagovať na angličtinu a odbúravať bariéru komunikovať v cudzom jazyku. 

Charakteristika kurzu:

  • deti sú pred začatím výučby testované vstupným testom, na základe ktorého nastavíme program výučby,
  • do úvahy berieme individuálne požiadavky a cieľ výučby,
  • výučbu vedie lektor špecializovaný na prácu s deťmi
  • vytvárame prirodzené bilingválne prostredie,
  • na hodinách neustále striedame aktivity,

 

Parametre kurzu:

Trvanie kurzu:

podľa vašich predstáv    

Dni a časy výučby: podľa vašich predstáv
Dĺžka hodiny: 50 minút   
Počet detí v skupinke: 1 (v prípade záujmu vieme vytvoriť mini skupinku)
Metóda: EMPIREmethod®
Miesto konania: Bratislava: myhive, Vajnorská 100/A, Tower 1
Kontakt: Bratislava: Martina Vokelová, office@empire-skola.sk, +421 908 255 285

Prihlásenie je nezáväzné. Po vyplnení formulára Vás budeme kontaktovať.

 

Ako vyzerá výučba?

  • Na hodinách lektor neustále strieda aktivity.
  • Využíva princíp reči tela, aby deti pochopili zadanie.
  • Jazyk a výrazy sa deti učia aj cez telesné aktivity (skákanie, behanie, tancovanie).
  • Hodiny sú dynamické a deti sa na nich bavia.