Angličtina pre 1.-2. ročník ZŠ

Kurz angličtiny pre 1.-2. ročník ZŠ
Termín:
3.10.2022 - 26.6.2023

Košice

Kurz angličtiny pre 1.-2. ročník ZŠ, 1x45 minút týždenne
Pre deti je tento kurz ako stvorený. Ak ešte nemali kontakt s jazykom, naši lektori im ho prirodzene sprostredkujú. Ak už na jazykový kurz chodili, určite sa radi zapoja do hier a aktivít, vďaka ktorým sa naučia angličtinu používať pri komunikácii a budú prirodzene napredovať. Deti sú do skupiniek delené podľa veku a úrovne angličtiny.

Aké sú výhody kurzu?

 • výučbu vedie skúsený lektor
 • celý proces supervízuje špecializovaný metodik
 • výučba nadväzuje na školský vzdelávací program
 • vďaka prirodzenému bilingválnemu prostrediu deti prijímajú angličtinu úplne spontánne
 • vedenie hodín zážitkovou formou
 • precvičovanie konkrétneho učiva sa strieda s cielenými hrami a aktivitami 
 

 

Parametre kurzu

Aktuálny termín: 3.10.2022- 26.6.2023
Dni a časy výučby: Pondelok alebo Streda
  15:00-15:45, 16:00-16:45
Dĺžka kurzu: 15 týždňov
Celkový počet hodín: 1x45 minút týždenne; 30x45 min. = 30h
Úrovne: všetky
Počet ľudí v skupinke:

4-5
Minimálny počet žiakov v skupine je 4.
V prípade otvorenia kurzu s menším počtom žiakov ako 4 môže dôjsť k zmene parametrov kurzu /počet hodín v kurze alebo výšku kurzovného/.

Metóda: EMPIRE method®
Miesto konania: Kováčska 28, Košice
Cena za kurz: 219 € / 30 hodín výučby
Kontakt: Veronika Fajtlová, fajtlova@empire-skola.sk, 0917644379

Prihlásenie je nezáväzné. Po vyplnení formulára Vás budeme kontaktovať.

 

Ako vyzerá výučba?

 • na hodinách lektor neustále strieda aktivity
 • využíva sa princíp reči tela, aby deti pochopili zadanie
 • hodiny sú dynamické a žiaci sa na nich bavia
 • súčasťou sú kolektívne hry
 • jazyk a výrazy sa deti učia aj cez telesné aktivity (skákanie, tancovanie, behanie)

 

Top lektori

Tomáš Jacko
lektor AJ
Milan Ukrop
metodik
Petra Nemcovská
lektor AJ, NJ
Jana Bezáková
lektor NJ
Anetta Becker
lektor NJ
Evka Mackov
account manager
Roland Horváth
lektor AJ
Karolína Špesová
lektor AJ
Michal Lukáč
lektor AJ
Radoslava Petro Dobrová
lektor AJ
Katka Škodová
lektor AJ
Martina Vokelová
account manager
Vanessa Legardi
lektor AJ, ESP
Dany Kováč
lektor NJ
Andrej Kiner
lektor AJ
Katka Bugarová
office manager
Silvia Králová
lektor AJ
Andrea Bušová
lektor AJ
Marek Pastorek
lektor AJ
Diana Némethová
lektor AJ
Katka Hudecová
lektor AJ
Bianca Bandriová
lektor AJ
Ali Lenger
branch manager
Ľuboslava Hvizdošová
lektor AJ