Inovatívny metodický prístup – edutainment

Edutainment znamená spojenie slov „education“ (vzdelávanie) a „entertainment“ (zábava). A práve na tom princípe sú založené všetky naše metódy. Výsledkom je výučba ktorá študentov vtiahne, zapojí a motivuje. A keď ich to baví, napredujú naozaj rýchlo. 


Naše metódy ti pomôžu:              vyhody SK

 • v pohode zvládať bežnú konverzáciu s cudzincom,
 • zvyšovať si pri vyjadrovaní sebavedomie,
 • zbavovať sa bariéry z rozprávania,
 • zvykať si na cudzí jazyk ako na materinský,
 • učiť sa prirodzeným spôsobom – rozprávaním,
 • okamžite využívať získané vedomosti v praxi,

 

Kľúčovým slovom je priamosť

Priamosť znamená, že študent je nútený rozprávať od prvej hodiny. Všetky naše jazykové programy sú vyučované konverzačným štýlom. Komunikatívnosť našich hodín zabezpečujú okrem metód aj naši špeciálne vyškolení lektori. Udržujú tempo a dynamiku hodín tak, aby boli študenti vždy sústredení na 100%.
 

Ako v praxi vyzerajú naše hodiny?

 • Dynamickosť - ​budeš maximálne sústredený na výučbu
 • Komunikatívnosť - rozprávaš viac než lektor
 • Praktickosť - učíš sa frázy bežného života
 • Efektívnosť - dosahuješ reálne výsledky v krátkom čase
 • Profesionalita - si stále v obraze podľa plánu výučby
 • Zábava - užívaš si hodiny plné srandy a pohody

Direct Method for English & Direktes Deutsch

Sme prvá škola, ktorá na slovenský a český trh uviedla licencovaný systém Direct Method. Ide o systém výučby cudzích jazykov (angličtiny, nemčiny, španielčiny, ruštiny, francúzštiny). Licencie sa udeľujú iba školám, ktoré spĺňajú náročné kvalitatívne kritériá a ich lektori sú špeciálne vyškolení. Preto dnes patríme do celosvetovej siete Direct Method partnerských škôl, ktorých je viac než 500, a to vo viac ako 20-tich krajinách sveta.

Funkčnosť má svoje pravidlá
Jasným odlišujúcim prvkom je simulovanie cudzojazyčného prostredia, v ktorom sú študenti nútení rozprávať až 6x častejšie ako pri tradičných metódach. Z toho dôvodu sa tvoria menšie skupinky, aby mal každý dostatočný priestor prejaviť sa. Výsledkom je odbúranie strachu z rozprávania, získanie potrebného sebavedomia a oveľa lepšie porozumenie hovorenému cudziemu jazyku.
Spôsob učenia je prirodzený, ako pri malých deťoch osvojujúcich si materinskú reč – najprv len opakujú slová a spojenia, neskôr začnú chápať ich význam a nakoniec vedia sami zostavovať vety.
Gramatika je vysvetľovaná priamo v praxi v reálnych situáciách. Písanie diktátov a nácvik odposluchu sú preto len doplnkové aktivity.
Dôkazom funkčnosti tejto metódy je až 97 % úspešnosť študentov pri Cambridgských testoch (FCE a PETE).  

progres

Používané materiály
Používame profesionálne zostavené učebnice, ktoré obsahujú aktuálnu slovnú zásobu, jednoducho vysvetlenú gramatiku, preklady vo všetkých významoch a fonetickú transkripciu slovíčok. Vznikli na základe spolupráce expertov i lektorov v oblasti výučby cudzích jazykov a majú veľmi praktický intuitívny dizajn.
Súčasťou metódy Direct Method for English (pre kurzy angličtiny) je aj vzdelávacia online zóna zdarma. Študenti si v nej môžu precvičiť svoje vedomosti interaktívnou formou. Okrem toho sú k Direct Method for English dostupné dve aplikácie a to WORDS ( pre preklady a nahrávky slovnej zásoby) a PRACTISE ( na revíziu slovnej zásoby pred skúškou). Knihy ďalej obsahujú QR kódy, ktoré umožnia študentom rýchle presunutie  na online cvičenia, videá, či mobilný aplikačný obsah - ktorý sa práve preberá v knihe.

 

knihy DME Knihy DD

 

Licenčná ochrana

Keďže ide o licenciou chránenú metódu - učiť ňou môžu len pobočky jazykovej školy EMPIRE a partnerské školy v Českej a Slovenskej republike. Ak sa chceš stať naším partnerom, pozri si bližšie informácie v sekcii franchising.

Naša jazyková škola má vlastné vývojové metodické centrum a je inovátorom v učebných postupoch.

 • Pre výučbu špecifických anglických programov sme vyvinuli internú sieťovú metódu a niekoľko učebníc. Je založená na riadenej konverzácii, v ktorej študent odpovedá na otázky vlastnými vetami v rýchlejšom tempe. Žiaducim efektom je vyjadrovanie bez prekladania, kedy sa angličtina automatizuje a študent v nej začne rovno rozmýšľať.
 • Metodika je zameraná na praktické využitie najdôležitejších fráz. Najprv sa osvojuje slovná zásoba, neskôr samotné frázy a tie sa potom dostávajú konverzáciou priamo do krvi.
 • Táto interná metóda sa používa najmä pri výučbe anglických programov konverzácie, cestovná angličtina, obchodná angličtina, príprava na pohovor. Pre každý z týchto programov je zostavená špeciálna učebnica.
 

Pokračovať do sekcie:

Kurzy pre dospelých

Kurzy pre deti    

Kurzy pre firmy    

JAZYKY JEDINE S EMPIRE

15 rokov na trhu vzdelávania
viac ako 10 000 spokojných študentov
160 skúsených lektorov
licencovaná Direct Method
moderné priestory
Logo BRATISLAVA

myhive Tower 1
Vajnorská 100/A
0908/255285

Office@empire-skola.sk
Logo KOŠICE

Kováčska 28
0905/550017

Office_ke@empire-skola.sk
Logo Ďalšie mestá Viac info