Situačný timemanagement

QuickSkills - Situačný timemanagement
firemný kurz

Ako určiť priority úloh, vedieť si zorganizovat čas a mať dostatok času na to, čo je naozaj dôležité. Jednoduchý postup sa naučíte už za 3 hodiny!
Rýchly, praktický a interaktívny tréning.

Čo sa v tomto kurze naučíte?

  • pochopíte rozdiel medzi dôležitosťou a naliehavosťou úloh
  • budete poznať 4 kvadranty dôležitosti a naliehavosti a postupy ich zvládania
  • budete vedieť svoje úlohy rozdeliť podľa priorít a primerane zareagovať
  • budete sa vedieť rýchlo zorientovať v situácii a určiť priority úloh
  • budete aktívne trénovať na modelových situáciách
  • budete mať jasný a praktický návod, ktorý vždy zopakujete

 

Parametre kurzu: 

Termín a čas: podľa dohody
Rozsah kurzu:  pol dňa
Miesto konania: u klienta alebo podľa dohody

 

Pre viac informácií nás, prosím, kontaktuj: