Quick Skills - Situačný timemanagement

QuickSkills - Situačný timemanagement
kurz pre verejnosť

Ako určiť priority úloh, vedieť si zorganizovat čas a mať dostatok času na to, čo je naozaj dôležité. Jednoduchý postup sa naučíš už za 3 hodiny!
Rýchly, praktický a interaktívny tréning.

Čo sa v tomto kurze naučíš?

  • pochopíš rozdiel medzi dôležitosťou a naliehavosťou úloh
  • spoznáš 4 kvadranty dôležitosti a naliehavosti a postupy ich zvládania
  • budeš vedieť svoje úlohy rozdeliť podľa priorít a primerane zareagovať
  • budeš sa vedieť rýchlo zorientovať v situácii a určiť priority úloh
  • budeš aktívne trénovať na modelových situáciách
  • budeš mať jasný a praktický návod, ktorý vždy zopakuješ

 

Parametre kurzu: 

Termín: 3.3.2020
Čas: 9.00-12.00
Rozsah kurzu: 3x50 minút
Počet ľudí v skupinke: 6-9
Miesto konania: Bratislava, myhive Vajnorská, TOWER 1, Vajnorská 100/A
Cena kurzu: 75 €

 

Pre prihlásenie sa na kurz alebo v prípade záujmu o realizáciu kurzu vo firme, kontaktuj: