Individuálne doučovanie z Matematiky

Lektor bude venovať dieťaťu 100% svojej pozornosti.
- Termíny: na základe dohody

Košice

Individuálny kurz pre žiakov ZŠ a SŠ.
Individuálny prístup – lektor sa prispôsobuje tempu a potrebám dieťaťa. Cieľom je pomôcť dieťaťu pochopiť učivo a zlepšiť sa. Vďaka našej podpore a individuálnemu prístupu sa deťom darí dosiahnuť výrazné zlepšenie v škole.

Pre viac informácií a možnosti prihlásenia sa na doučovanie kontaktujte, prosím, kolegyňu Veroniku Fajtlovú telefonicky na +421917644379 alebo mailom na fajtlova@empire-skola.sk.

Dôležité informácie:

  • žiaci sú pred začatím výučby testovaní vstupným testom, na základe ktorého nastavíme program výučby 
  • do úvahy berieme individuálne požiadavky a cieľ výučby
  • výučbu vedie lektor s dlhodobými skúsenosťami
  • celý kurz prebieha pod drobnohľadom špecializovaného metodika

Parametre kurzu:

Trvanie kurzu:  podľa vašich predstáv
Dni a časy výučby:  na základe vašich preferencií
Dĺžka hodiny:  50 minút
Počet ľudí v skupinke: 1 (v prípade záujmu vieme vytvoriť miniskupinku) 
Cena:  od 26 €  / 50 minút výučby
Miesto konania: ONLINE MS Teams

Pre viac informácií a možnosti prihlásenia sa na doučovanie kontaktujte, prosím, kolegyňu Veroniku Fajtlovú telefonicky na +421917644379 alebo mailom na fajtlova@empire-skola.sk.