Doučovanie z nemčiny pre deti 5.-9.ročník ZŠ

Doučovanie z nemčiny pre deti 5.-9. ročníka ZŠ.
Termíny : 17.10.2022 - 24.11.2022

Bratislava

Prezenčné doučovanie nemeckého jazyka prebieha na základe osnov Ministerstva školstva pre ZŠ, 2x50 minút týždenne.
Počas nášho kurzu doučovania si interaktívne zopakujeme a utvrdíme látku prebratú v prvom školskom polroku. Sústredíme sa na problematické gramatické štruktúry a použitie slovnej zásoby v kontexte. Postupne si prejdeme aj celé učivo z druhého polroku, hravým spôsobom si utvrdíme všetky jazykové zručnosti. Študentov zároveň pripravíme na koncoročné testovanie.

Čo získaš v tomto kurze?

 • hodiny sú vedené tímom špičkových lektorov s dlhoročnými skúsenosťami,
 • na hodinách pracujeme s interaktívnymi učebnicami prostredníctvom najmodernejších technológií,
 • výučba nadväzuje na školský vzdelávací program,
 • metodické plány sú vypracované na základe tematických výchovno-vzdelávacích plánov,
 • celý kurz prebieha pod drobnohľadom špecializovaných metodikov,
 • po každej hodine informujeme rodiča o prebratej látke a pošleme dodatočné materiály na samoštúdium,
 

 

Parametre kurzu

Aktuálny termín: 17.10.2022 - 24.11.2022
Dni výučby: Pondelok + Streda alebo Utorok + Štvrtok
Časy výučby: 15:30-16:20
Dĺžka kurzu: 5 týždňov
Celkový počet hodín: 2x50 minút týždenne; 10x50 min.=10h
Úrovne: všetky
Počet ľudí v skupinke: od 4
Metóda: EMPIRE method®
Miesto konania: Bratislava: myhive, Vajnorská 100/A, TOWER 1 
Cena za kurz: 105 € /10 hodín výučby
Kontakt: Martina Vokelová, 0908255285, office@empire-skola.sk

Prihlásenie je nezáväzné. Po vyplnení formulára Vás budeme kontaktovať.

 

Ako vyzerá výučba?

 • Na hodinách lektor neustále strieda aktivity.
 • Využíva princíp reči tela, aby deti pochopili zadanie.
 • Hodiny sú dynamické a žiaci sa na nich bavia.
 • Súčasťou sú kolektívne hry.
 • Jazyk a výrazy sa deti učia aj cez telesné aktivity (skákanie, tancovanie, behanie).

 

Top lektori

Karolína Schwabová
lektor AJ
Jana Bezáková
lektor NJ
Katka Bugarová
office manager
Evka Mackov
account manager
Roland Horváth
lektor AJ
Ada Tekerová
branch manager
Nataša Pitoňáková
metodik
Katka Škodová
lektor AJ
Lucia Brusnická
lektor AJ
Dany Kováč
lektor NJ
Silvia Kočišková
lektor NJ, RJ
Jožko Zuzčin
metodik
Katka Hudecová
lektor AJ
Darina Bobriková
lektor AJ
Nina Feketeová
lektor AJ
Monika Beneková
lektor NJ
Jakub Sečanský
lektor AJ
Richard Zvolenský
metodik
Silvia Králová
lektor AJ
Diana Michalková
lektor AJ
Martina Vokelová
account manager
Andrej Kiner
lektor AJ
Ľuboslava Hvizdošová
lektor AJ
Milan Ukrop
metodik