Individuální doučování angličtiny

Pro školáky 1 na 1

V kurzu interaktivně zopakujeme a utvrdíme látku probíranou ve škole.

Praha

Individuální doučování angličtiny pro děti ve věku 7-15 let. V kurzu interaktivně zopakujeme a utvrdíme látku probíranou ve škole, budeme se soustředit na problematické gramatické struktury a použití slovní zásoby v kontextu. Děti také připravíme na pololetní nebo závěrečné školní testy.

Charakteristika kurzu:

 • lektoři speciálně vyškolení pro výuku dětí
 • metodika vypracována na míru podle potřeb dítěte
 • edutainment – spojení zábavy a zážitku se vzděláváním, které přináší rychlé výsledky
 • bilingvní prostředí znamená lepší porozumění mluvené angličtině a odbourání strachu z mluvení
 • přirozený a zábavný způsob učení pomocí našich metod
 • používáme vizuální a kinestetické pomůcky pro eliminaci užití češtiny v hodině

 

Parametry kurzu:

Trvání kurzu:

dle vašich představ a našich možností 

Dny a časy výuky: dle vašich představ a našich možností
Délka hodiny: 50 minut
Metoda: Empire Kids
Místo konání: online
Cena: 10 vyučovacích hodin 7 990 Kč
  20 vyučovacích hodin 13 990 Kč

 

Jak vypadá výuka?

 • děti mluví 6x častěji než při tradičních metodách
 • odpovídají celými větami, aby se naučili správné struktury vět
 • řídíme se sylabem používaným ve škole
 • celou hodinu vedeme interaktivní formou
 • děti mají z výuky radost vytvářejí si pozitivní vztah k cizímu jazyku

 

Top lektori

Peťo Plichta
lektor AJ
Roland Horváth
lektor AJ
Nina Feketeová
lektor AJ
Martina Poláková
lektor AJ, NJ
Darina Bobriková
lektor AJ
Marina Klypina
lektor RJ
Lucia Bočíková
lektor AJ
Jakub Sečanský
lektor AJ
Adam Bárky
lektor NJ
Janko Miklánek
lektor AJ
Miriam Matoušková
lektor AJ
Karolína Špesová
lektor AJ
Anetta Becker
lektor NJ
Dany Kováč
lektor NJ
Lenka Forraiová
lektor AJ, ESP
Vanessa Legardi
lektor AJ, ESP
Bianca Bandriová
lektor AJ
Nataša Pitoňáková
metodik
Ali Lenger
branch manager
Marián Vaško
lektor AJ
Diana Némethová
lektor AJ
Ľuboslava Hvizdošová
lektor AJ
Zuzka Dobiášová
lektor NJ
Richard Zvolenský
metodik