Individuální doučování angličtiny

Pro školáky 1 na 1

V kurzu interaktivně zopakujeme a utvrdíme látku probíranou ve škole.
Praha

Individuální doučování angličtiny pro děti ve věku 7-15 let. V kurzu interaktivně zopakujeme a utvrdíme látku probíranou ve škole, budeme se soustředit na problematické gramatické struktury a použití slovní zásoby v kontextu. Děti také připravíme na pololetní nebo závěrečné školní testy.

Charakteristika kurzu:

 • lektoři speciálně vyškolení pro výuku dětí
 • metodika vypracována na míru podle potřeb dítěte
 • edutainment – spojení zábavy a zážitku se vzděláváním, které přináší rychlé výsledky
 • bilingvní prostředí znamená lepší porozumění mluvené angličtině a odbourání strachu z mluvení
 • přirozený a zábavný způsob učení pomocí našich metod
 • používáme vizuální a kinestetické pomůcky pro eliminaci užití češtiny v hodině

 

Parametry kurzu:

Trvání kurzu:

dle vašich představ a našich možností 

Dny a časy výuky: dle vašich představ a našich možností
Délka hodiny: 50 minut
Metoda: Empire Kids
Místo konání: Bozděchova 7, Praha 5, metro Anděl
Cena: 10 vyučovacích hodin 7 990 Kč
  20 vyučovacích hodin 13 990 Kč

 

Jak vypadá výuka?

 • děti mluví 6x častěji než při tradičních metodách
 • odpovídají celými větami, aby se naučili správné struktury vět
 • řídíme se sylabem používaným ve škole
 • celou hodinu vedeme interaktivní formou
 • děti mají z výuky radost vytvářejí si pozitivní vztah k cizímu jazyku

 

Top lektori

Roland Horváth
lektor AJ
Katka Hudecová
lektor AJ
Zuzka Dobiášová
lektor NJ
Tomáš Kečkeš
lektor AJ
Lenka Forraiová
lektor AJ, ESP
Ľuboslava Hvizdošová
lektor AJ
Jana Bezáková
lektor NJ
Sebastián Kozlovský
lektor AJ, FR
Lucia Brusnická
lektor AJ
Ali Lenger
branch manager
Bianca Bandriová
lektor AJ
Tomáš Urban
lektor AJ
Jožko Zuzčin
metodik
Adam Bárky
lektor NJ
Nataša Pitoňáková
metodik
Richard Zvolenský
metodik
Evka Mackov
account manager
Martina Vokelová
account manager
Ada Tekerová
branch manager
Katka Škodová
lektor AJ
Peťo Sovík
lektor AJ, NJ
Michaela Studená
lektor AJ
Michal Lukáč
lektor AJ
Mária Moravčíková
lektor AJ