Úvodná strana / O nás

Certifikáty a skúšky

certifikaty

EMPIRE certifikát

Je jasné, že hlavným cieľom študenta cudzieho jazyka je dosiahnuť vytýčený cieľ- vedieť komunikovať v cudzom jazyku. Príjemným sprievodným javom môže byť vlastníctvo zaujímavých certifikátov.

Empire certifikát je interný certifiká, ktorý študenti získavajú po absolvovaní príslušnej úrovne. Tento certifikát je dokladom, že danú úroveň úspešne ukončili a môžu pokračovať štúdiom vyšších stupňov.

Príprava na Cambridgeské certifikačné skúšky

Ak plánuješ študovať, či pracovať v krajine, kde je úradným jazykom angličtina, tak úspešné zloženie niektorej z medzinárodne uznávaných skúšok z angličtiny ti môže značne zlepšiť šancu na dosiahnutie tvojho cieľa.

Empire ponúka prípravné kurzy na niektoré z medzinárodných testov ako sú IELTS, FCE, CAE alebo CPE.

  • Na začiatku ťa otestujeme a určíme, či je tvoja úreoveň angličtiny pre danú skúšky dostačujúca a koľko času by bolo treba na prípravu.
  • Ak je tvoja úroveň príliš nízka, odporúčime ti najprv kurz všeobecnej angličtiny.
  • Nastavíme ti individuálny plán výučby tak, aby si so zvládnutím skúšky nemal/a problém.

Existuje celá rada skúšok a certifikátov:

  • ​PET ​Preliminary English Test (B1) - vhodný pre žiakov stredných škôl, napríklad pre prijímacie skúšky. 
  • FCE The Cambridge English First or First Certificate (B2) - je medzinárodne uznávaný certifikát vhodný pre študentov s pokročilou znalosťou angličtiny. FCE testuje odposluch, čítanie, písanie a rozprávanie. Je uznávaným veľkým množstvom spoločností a niektorými univerzitami, nie vždy však môže byť postačujúci. 
  • CAE The Cambridge English: Advanced (C1)- táto skúška môže byť uznávaná pri žiadosti o vízum vo väčšine anglicky hovoriacich krajonách. 
  • CPE Certificate of Proficiency in English (C2) - je najvyšší stupeň, ktorý je možné v angličtine dosiahnuť. Umožňuje sa prihlásiť do tréningových programov ako EFL (English as a Foreign Language) alebo ESOL (English as a Secong Language).
  • IELTS (International English Language Testing System) ponúka dva druhy testov. Obe verzie testov hodnotia všetky 4 jazykové schopnosti: počúvanie s porozumením, čítanie, písanie a rozprávanie. Skúšky prebiehajú 4x do roka v British Council, prípadne v školách, ktoré vlastnia licenciu. Testy sú dvojdňové. Prvý deň je písomná časť a druhý deň je časť ústna.
  1. IELTS akademický - pre záujemcov o univerzitné štúdium alebo prácu v zahraničí
  2. IELTS obecný - pre tých, ktorí chcú žiť v Astrálii, Kanade alebo Veľkej Británii a pre tých, ktorí sa hlásia do tréningových programov alebo chcú získať pracovné skúsenosti v anglicky hovoriacom prostredí.

Ponúkame len prípravné kurzy na certifikát, nie certifikáty samotné.

​V Empire máme niekoľko kvalifikovaných lektorov s mnohoročnými skúsenosťami s prípravou študentov pre všetky tieto skúšky, ktorí pre teba pripravia individuálny plán a zaistia ti dostatočnú prípravu, vďaka ktorej skúšku nepochybne zvládneš!

 

JAZYKY JEDINE S EMPIRE

15 rokov na trhu vzdelávania
viac ako 10 000 spokojných študentov
160 skúsených lektorov
licencovaná Direct Method
moderné priestory
Logo BRATISLAVA

myhive Tower 1
Vajnorská 100/A
0908/255285

Office@empire-skola.sk
Logo KOŠICE

Kováčska 28
0905/550017

Office_ke@empire-skola.sk
Logo Ďalšie mestá Viac info