Spoznaj 100 najužitočnejších anglických slovíčok


Pri učení jazykov všetci milujeme ťaháky, zjednodušenia a skratky k plynulej hovorenej reči. Tak my sme jeden užitočný „výcuc“ pre teba pripravili. Aj s príkladmi použitia vo vete.
 

 

Slovná zásoba je základ

Áno, je. S tým rozhodne súhlasíme. Ale na čo by sme ti ukázali 100 najpoužívanejších slovíčok, keby sme im vzali to najdôležitejšie – kontext. Preto si spoločne každé jedno z nich zasadíme do vety. 

Veľmi veľa slov v angličtine, ako aj v iných jazykoch, môže niesť aj prenesný význam v takzvaných idiómoch alebo frázach. Napríklad ako "byť v siedmom nebi".

Rovnako existujú slovesá, ktoré sú zároveň aj podstatnými menami. O tom však nabudúce. Dnes sa budeme sústrediť na priamy význam slov. 

 

Tak poďme na to:

1. Hello (ahoj)

Hello, my name is Peter. - Ahoj, moje meno je Peter. 

 

2. Goodbye (dovidenia, zbohom)

Goodbye, I have to go. - Dovidenia, už musím ísť. 

 

3. Yes (áno)

Yes, I am from Slovakia. - Áno, pochádzam zo Slovenska. 

 

4. No (nie)

No, I do not have a dog. - Nie, nemám psa. 

 

5. Please (prosím) 

Can I have two cups of coffee, please

 

6. Thank you (ďakujem)

Thank you for your attention. - Ďakujem za pozornosť. 

 

7. Sorry (prepáč)

Sorry, I do not understand you. - Prepáčte, nerozumiem vám. 

 

8. Excuse me (ospravedlňte ma) 

Excuse me, can I get through here? - Prepáčte, môžem prejsť?

 

9. Help (pomoc, pomôcť)

Can I help you? - Ako vám môžem pomôcť? 

 

10. I (ja)

I am 20 years old. - Mám 20 rokov. 

 

11. You (ty)

You are my friend. - (Ty) si môj kamarát. 

 

12. He (on)

He is my brother. - On je môj brat. 

 

13. She (ona)

She is my sister. - Ona je moja sestra. 

 

14. It (to)

It is perfect. - To je skvelé. 

 

15. We (my)

We are family. - (My) sme rodina. 

 

16. They (oni, ony)

They are our neighbors. - (Oni) sú naši susedia. 

 

17. This (toto)

This is a great book. - To je skvelá kniha. 

 

18. That (tamto) 

I like that shirt. - Páči sa mi tamto tričko. 

 

19. Here (tu)

We can spend all weekend here. - Môžeme tu stráviť celý víkend. 

 

20. There (tam)

Come with me to the mountains. There is a nice forest. - Poď so mnou do hôr. Je tam pekný les. 

 

21. What (čo)

What do you think about this skirt? - Čo si myslíš o tejto sukni?

 

22. Where (kde)

Where are you from? - Odkiaľ si?

 

23. Who (kto)

Who is it? - Kto je to? 

 

24. When (kedy)

When will the wedding be? - Kedy bude svadba?

 

25. Why (prečo)

Why are you late? - Prečo meškáš?

 

26. How (ako)

How are you? - Ako sa máš?

 

27. Because (pretože, lebo)

I am older because I was born earlier than you. - Som starší(ia), lebo som sa narodil(a) skôr ako ty. 

 

28. And (a)

She has two siblings. Brother and sister. - (Ona) má dvoch súrodencov. Brata a sestru. 

 

29. Or (alebo)

What do you prefer? Apple or pear? - Čo máš radšej? Jablko alebo hrušku?

 

30. But (ale)

I would like to answer the question but I have no idea. - Chcel(a) by som odpovedať na otázku, no netuším. 

 

31. Can (môcť / vedieť)

Can you play the piano? - Vieš hrať na klavíri?

 

32. Do (robiť)

What do you do? - Čo robíš? 

 

33. Have (mať) 

Do they have a dog? - Majú (oni) psa?

 

34. Be (byť)

Let it be. - Nechaj to tak/nechaj to byť. 

 

35. Say (povedať) 

Say something, please. - Povedz niečo, prosím. 

 

36. Get (dostať)

Can I get a glass of water, please? - Môžem dostať pohár vody, prosím?

 

37. Make (urobiť, vyrobiť)

I am going to make breakfast/lunch/dinner. - Idem urobiť raňajky/obed/večeru.

 

38. Go (ísť) 

I have to go. - Musím ísť. 

 

39. Know (vedieť, poznať)

She knows me. - (Ona) ma pozná

 

I know almost everything about space. - (Ja) Viem takmer všetko o vesmíre. 

 

40. See (vidieť, rozumieť)

I see you. - Vidím ťa. 

Yes, I see. - Áno, rozumiem. 

 

41. Want (chcieť)

Do you want any drink? - Chceš/Dáš si nejaký drink?

 

42. Like (páčiť sa, mať rád)

My mom likes flowers. - Moja mama má rada kvety. 

 

43. Love (ľúbiť, milovať)

I love you. - Milujem ťa. 

 

44. Hate (neznášať)

Peter hates tomatoes. - Peter neznáša paradajky. 

 

45. Think (myslieť)

It looks really good, I think. - Myslím si, že to vyzerá fajn. 

 

46. Feel (cítiť)

How do you feel? - Ako sa cítiš?

 

47. Believe (veriť)

I promise, you can believe me. - Sľubujem ti, že mi môžeš veriť. 

 

48. Understand (rozumieť)

She is speaking too quickly, so I can not understand. - (Ona) rozpráva príliš rýchlo, takže nerozumiem. 

 

49. Remember (pamätať)

I remember my first day at school. - Pamätám si svoj prvý deň v škole. 

 

50. Forget (zabudnúť)

She never forgets her daddy's birthday. - (Ona) Nikdy nezabudne na otcove narodeniny. 

 

51. Learn (učiť sa)

I am going to learn English. - Idem/Chystám sa učiť angličtinu. 

 

52. Teach (učiť niekoho)

They teach French at that school.

 

53. Read (čítať)

I am reading about it. - Čítam o tom.  

 

54. Write (písať)

Let him write the truth. - Dovoľ mu napísať pravdu. 

 

55. Speak (hovoriť) 

Can you speak slowly? I don't understand. - Môžete hovoriť pomalšie? Nerozumiem vám. 

 

56. Listen (počúvať)

Listen to me. - Počúvaj ma. 

 

57. Watch (pozerať)

She turned her head to watch him. - Otočila hlavu, aby ho videla. 

 

58. Play (hrať, hrať sa)

Can you play the piano? - Vieš hrať na klavíri?

I love to play with my little sister. - Milujem sa hrať s mojou malou sestričkou. 

 

59. Eat (jesť)

I have never eaten this early in the morning. - Nikdy som takto skoro nejedol/nejedla. 

 

60. Drink (piť)

Do you drink alcohol? - Piješ alkohol?

 

61. Sleep (spať)

Babies sleep well. - Bábätká spia dobre. 

 

62. Work (pacovať)

She works part-time at a restaurant. - (Ona) pracuje v reštaurácii na polovičný úväzok. 

 

63. Study (študovať)

I study English. - Študujem angličtinu. 

 

64. Travel (cestovať)

I would like to travel to America. - Chcel(a) by som cestovať do Ameriky. 

 

65. Meet (stretnúť sa, stretnutie)

It is nice to meet you. - Rád/rada ťa spoznávam./Som rád/rada, že sme sa stretli. 

 

66. Use (použiť, používať)

Can I use your phone? - Môžem použiť tvoj telefón? 

 

67. Open (otvoriť)

Open another bottle of beer. - Otvor ďalšiu fľašu piva. 

 

68. Close (zatvoriť)

Close the door, please. 

 

69. Buy (kúpiť)

I decided to buy it. - Rozhodol som sa to kúpiť. 

 

70. Sell (predávať)

Will you sell it? - Predáš to? 

 

71. Pay (platiť)

I can pay in cash. - Budem platiť v hotovosti. 

 

72. Wait (čakať)

Can you wait a moment, please? - Môžeš chvíľu vydržať?

 

73. Talk (rozprávať sa)

Let's talk about this. - Poďme sa o tom porozprávať. 

 

74. Smile (usmievať sa, úsmev)

Smile at me. - Usmej sa na mňa. 

 

75. Cry (plakať)

She started to cry again. - Znova sa rozplakala. 

 

76. Laugh (smiať sa / vysmievať sa)

Do not laugh at me. - Nevysmievaj sa mi. / Nesmej sa mi. 

 

77. Dance (tancovať)

Where did he learn to dance like that? - Kde sa naučil takto tancovať?

 

78. Sing (spievať)

They started to sing Happy Birthday. - Začali spievať Veľa šťastia, zdravia. 

 

79. Cook (variť) 

I'll cook for the whole family. - Uvarím pre celú rodinu. 

 

80. Clean (čistiť, upratovať)

I have to clean the house. - Musím upratať dom. 

 

81. Drive (šoférovať, jazdiť)

I have had the driving license for almost 2 years, so I can drive a car. - Mám vodičák takmer 2 roky, takže viem šoférovať. 

 

82. Fly (lietať)

I will fly to Germany. - Budem letieť do Nemecka. 

 

83. Swim (plávať)

I swim every day. - Plávam každý deň. 

 

84. Run (bežať, utekať) 

I can run really fast. - Viem bežať veľmi rýchlo. 

 

85. Walk (prechádzať sa, kráčať)

I hurt my ankle and I can't walk. - Zranil(a) som si členok a nemôžem kráčať. 

 

86. Live (žiť, bývať)

He lives with his wife and son. - Žije so svojou manželkou a synom. 

 

87. Apple (jablko)

Apple is my favorite fruit. - Jablko je moje najobľúbenejšie ovocie. 

 

88. Banana (banán)

I love banana with peanut butter. - Milujem arašidové maslo s banánom. 

 

89. Lemon (citrón)

Lemon is a sour fruit. - Citrón je kyslé ovocie. 

 

90. Orange (pomaranč)

She peeled the orange. - (Ona) Ošúpala si pomaranč. 

 

91. Onion (cibuľa)

Onion is the main ingredient for cooking. - Cibuľa je základná ingrediencia na varenie. 

 

92. Potato (zemiak)

My son loves fish with boiled potatoes. - Môj syn miluje rybu s varenými zemiakmi. 

 

93. Carrot (mrkva)

She chopped some carrots for the soup. - Do polievky (ona) nasekala trochu mrkvy. 

 

94. Garlic (cesnak)

There is too much garlic in the food. - V tom jedle je priveľa cesnaku. 

 

95. Woman (žena)

You are the most beautiful woman I have ever seen. - Si tá najkrajšia žena, akú som videl(a).

 

96. Man (muž)

Andrew is a handsome man. - Andrew je krásny muž. 

 

97. Child (dieťa)

As a child, Bob lived in Boston. 

 

98. Baby (dieťa)

I would like to have another baby. - Chcel(a) by som ďalšie dieťa. 

 

99. Son (syn)

He lives with his wife and son. - Žije so svojou manželkou a synom. 

 

100. Daughter (dcéra)

She lives with her husband and daughter. - Žije so svojím manželom a dcérou.