1 - rotujúci lektor online

Milí študenti,

vzhľadom na našu snahu stále zlepšovať služby v oblasti jazykového vzdelávania Vás chceme poprosiť o vyplnenie krátkej ankety. Radi by sme zistili Vašu spätnú väzbu na nami poskytované služby, a zároveň by sme aj radi zlepšili ich kvalitu a úroveň.

Vopred Vám ďakujeme za pomoc.

Tím EMPIRE

1. hodnotenie všeobecnej spokojnosti s hodinami / s výučbou

Ohodnoťte prosím Vašu spokojnosť s hodinami známkami od 1 do 4, podľa toho, ako ste spokojný/á.

Celková spokojnosť s výučbou a jej obsahom:

Veľmi spokojný/á 1Skôr spokojný/á 2Skôr nespokojný/á 3Veľmi nespokojný/á 4

Zdôvodnite prosím Vaše hodnotenie spokojnosti, resp. nespokojnosti s výučbou:

Čím by sme mohli prispieť k zvýšeniu Vašej spokojnosti s výučbou? Sem prosím napíšte návrhy na akékoľvek iné aktivity počas hodín, ktoré by Vás zaujímali.

2. hodnotenie lektora

Ohodnoťte prosím Vašu spokojnosť s jednotlivými lektormi známkami od 1 do 4, podľa toho, ako ste spokojný/á. Známky prosím priamo zapíšte ku vybraným lektorom.

Stupnica:Veľmi spokojný/á 1Skôr spokojný/á 2Skôr nespokojný/á 3Veľmi nespokojný/á 4
Spokojnosť s lektoromLektor 1
Lektor 2
Lektor 3
Lektor 4
Lektor 5
Celková spokojnosť s lektorom:

Zdôvodnite prosím Vaše hodnotenie spokojnosti, resp. nespokojnosti s lektorom.

3. Vaše postrehy a návrhy - naša inšpirácia

Aké sú Vaše návrhy, čo by lektor mohol na hodinách zlepšiť, robiť inak? Čím by sme mohli zvýšiť Vašu spokojnosť a úžitok z hodín, prípadne zlepšiť Vašu dochádzku na hodiny?

4. Zúčastnili ste sa online výučby?

Áno
Nie
V prípade neúčasti prosím uveďte dôvod.

5. Ako ste boli spokojný s online výučbou?

Veľmi spokojný/á 1Skôr spokojný/á 2Skôr nespokojný/á 3Veľmi nespokojný/á 4

6. Akým spôsobom ovplyvnila online výučba Vašu aktivitu na hodine? Uveďte prosím Vaše pozitívne, prípadne negatívne skúsenosti.

7. Uvítali by ste možnosť sa naďalej pripájať k Vašej hodine online, aj v prípade, ak ostatní členovia Vašej skupiny budú spolu s lektorom v zasadacej miestnosti?

Áno
Nie