1 - pridelený lektor

Milí študenti,

vzhľadom na našu snahu stále zlepšovať služby v oblasti jazykového vzdelávania Vás chceme poprosiť o vyplnenie krátkej ankety. Radi by sme zistili Vašu spätnú väzbu na nami poskytované služby, a zároveň by sme aj radi zlepšili ich kvalitu a úroveň.

Ďakujeme Vám vopred za ochotu spolupracovať.

Tím EMPIRE

1. hodnotenie všeobecnej spokojnosti s hodinami / s výučbou

Ohodnoťte prosím Vašu spokojnosť s hodinami známkami od 1 do 4, podľa toho, ako ste spokojný/á.

Spokojnosť s hodinami / výučbouVeľmi spokojný/á 1Skôr spokojný/á 2Skôr nespokojný/á 3Veľmi nespokojný/á 4
kvalita výučby
zaujímavosť výučby
tempo a dynamika hodín
obsah hodín
pripravenosť lektorov na hodiny (všeobecne)

 Priestor pre Vaše doplňujúce slovné hodnotenie:

Čím by sme mohli prispieť k zvýšeniu Vašej spokojnosti s výučbou? Sem prosím napíšte návrhy na akékoľvek iné aktivity počas hodín, ktoré by Vás zaujímali.

Zmena náplne hodín (napr. viac konverzácií, Business English)

Zaradenie hier a modelových situácií
Krátka diskusia na aktuálne témy, diskusie nad článkom z tlače a pod.
Aktivity zamerané na gramatiku
Aktivity zamerané na počúvanie s porozumením

Iné (vypíšte)

2. hodnotenie lektora

Ohodnoťte prosím Vašu spokojnosť s lektorom známkami od 1 do 4, podľa toho, ako ste spokojný/á.

 

Prosím doplňte MENO VÁŠHO LEKTORA:

Spokojnosť s hodinami / výučbouVeľmi spokojný/á 1Skôr spokojný/á 2Skôr nespokojný/á 3Veľmi nespokojný/á 4

prístup lektora k študentom

kvalita výučby
dochvíľnosť
tempo a dynamika hodín
pripravenosť lektora na hodiny

Priestor pre Vaše doplňujúce slovné hodnotenie:

3. Vaše postrehy a návrhy - naša inšpirácia

Čo by bolo v rámci Vášho jazykového vzdelávania v budúcnosti pre Vás ešte zaujímavé? Ktoré z nasledujúcich kurzov / tréningov by ste uvítali?

Príprava na certifikáty v angličtine

Odborná angličtina určená pre špecialistov (napr. právnická, IT, audítorská...)
Prezentácia v angličtine
Vyjednávanie v angličtine
Predaj v angličtine
Emailová komunikácia v angličtine
Telefonovanie v angličtine

Námety na ďalšie kurzy, tréningy, ktoré by boli pre Vás v budúcnosti zaujímavé – prosím doplňte, opíšte