Inovatívny metodický prístup – edutainment

Edutainment znamená spojenie slov „education“ (vzdelávanie) a „entertainment“ (zábava). A práve na tom princípe sú založené všetky naše metódy. Výsledkom je výučba ktorá študentov vtiahne, zapojí a motivuje. A keď ich to baví, napredujú naozaj rýchlo. Pre každý náš program používame špecifickú metodiku. Overenú a licencovanú zo zahraničia.


Metodika pre kurzy cudzích jazykov dospelých

Všetky jazykové kurzy sú vedené prostredníctvom učebníc a systému Direct method. Ten ti pomôže:

 • v pohode zvládať bežnú konverzáciu s cudzincom,
 • zvyšovať si pri vyjadrovaní sebavedomie,
 • zbavovať sa bariéry z rozprávania,
 • zvykať si na cudzí jazyk ako na materinský,
 • učiť sa prirodzeným spôsobom – rozprávaním,
 • okamžite využívať získané vedomosti v praxi,

Kľúčovým slovom je priamosť

Priamosť znamená, že študent je nútený rozprávať od prvej hodiny. Všetky naše jazykové programy sú vyučované konverzačným štýlom. Komunikatívnosť našich hodín zabezpečujú okrem metód aj naši špeciálne vyškolení lektori. Udržujú tempo a dynamiku hodín tak, aby boli študenti vždy sústredení na 100%.
 

Ako v praxi vyzerajú naše hodiny?
 • Dynamickosť - budeš maximálne sústredený na výučbu                         
 • Komunikatívnosť – rozprávaš viac než lektor                                                        
 • Praktickosť – učíš sa frázy do bežného života
 • Efektívnosť – dosahuješ reálne výsledky v krátkom čase
 • Profesionalita – si stále v obraze podľa plánu výučby
 • Zábava – užívaš si hodiny plné srandy a pohody 

 

 

Jasným odlišujúcim prvkom je simulovanie cudzojazyčného prostredia, v ktorom sú študenti nútení rozprávať až 6x častejšie ako pri tradičných metódach. Z toho dôvodu sa tvoria menšie skupinky, aby mal každý dostatočný priestor prejaviť sa. Výsledkom je odbúranie strachu z rozprávania, získanie potrebného sebavedomia a oveľa lepšie porozumenie hovorenému cudziemu jazyku.

Spôsob učenia je prirodzený, ako pri malých deťoch osvojujúcich si materinskú reč – najprv len opakujú slová a spojenia, neskôr začnú chápať ich význam a nakoniec vedia sami zostavovať vety.

Gramatika je vysvetľovaná priamo v praxi v reálnych situáciách. Písanie diktátov a nácvik odposluchu sú preto len doplnkové aktivity.

Pre výučbu každého jazyka používame profesionálne zostavené učebnice, ktoré obsahujú aktuálnu slovnú zásobu, jednoducho vysvetlenú gramatiku, preklady vo všetkých významoch a fonetickú transkripciu slovíčok. Vznikli na základe spolupráce expertov i lektorov v oblasti výučby cudzích jazykov a majú veľmi praktický intuitívny dizajn.

Naša jazyková škola má vlastné vývojové metodické centrum a je inovátorom v učebných postupoch.

 • Pre výučbu špecifických anglických programov sme vyvinuli internú sieťovú metódu a niekoľko učebníc. Je založená na riadenej konverzácii, v ktorej študent odpovedá na otázky vlastnými vetami v rýchlejšom tempe. Žiaducim efektom je vyjadrovanie bez prekladania, kedy sa angličtina automatizuje a študent v nej začne rovno rozmýšľať.
 • Metodika je zameraná na praktické využitie najdôležitejších fráz. Najprv sa osvojuje slovná zásoba, neskôr samotné frázy a tie sa potom dostávajú konverzáciou priamo do krvi.
 • Táto interná metóda sa používa najmä pri výučbe anglických programov konverzácie, cestovná angličtina, obchodná angličtina, príprava na pohovor. Pre každý z týchto programov je zostavená špeciálna učebnica.

Metodika pre kurzy angličtiny pre deti

Naše kurzy angličtiny pre deti sú vedené obľúbenou britskou metodikou Wattsenglish. Je zostavená tak, aby sa dieťa učilo jazyk prirodzene a zábavnou formou. Hodiny vedú špecializovaní anglickí „native“ lektori alebo slovenskí metodici, vďaka čomu sa vytvára prirodzené bilingválne prostredie. Vďaka tomuto prístupu sa deti učia prirodzene reagovať na angličtinu a odbúravať bariéru z komunikácie.

V čom je metodika Wattsenglish jedinečná?
 • Deti učia iba certifikovaní a špecializovaní zahraniční lektori v kombinácii so slovenskými metodikmi.
 • Angličtina bude deti baviť a budú sa na ňu tešiť.
 • Nesnažíme sa deti iba naučiť po anglicky. Pripravujeme ich na reálne životné situácie.
 • Všetci naši lektori sú školení na prácu s deťmi a pomocou predpísaných a osvedčených aktivít dokážu udržať detskú pozornosť.

 

 

 
 
 
 
 

 

 • Systém vzdelávania Wattsenglish je komplexný. Nezahŕňa iba samotné hodiny, ale aj deťmi veľmi obľúbenú online výučbu.
 • Metodika vypracovaná pre každú hodinu zaručuje, že lektor vždy vie, čo má s deťmi robiť.
 
To najdôležitejšie o WattsEnglish
 • Predstavuje ucelenú metodiku vzdelávania angličtiny pre predškolské a školské deti.
 • Bola vyvinutá v spolupráci so psychológmi, pedagógmi a lingvistami.
 • Dieťa sa angličtinu neučí, ale osvojuje si ju prirodzenou cestou - podobne ako materinskú reč.
 • Vytvára prirodzené bilingválne prostredie.
 • Je maximálne efektívna. Deti sú schopné veľmi skoro porozumieť a samé začať v angličtine komunikovať.
 • Pomáha vytvárať v mozgu dieťaťa ďalšie rečové centrum, ktoré bude potom využívať celý život.
 • Deti kurzy milujú a sú motivované. Angličtina sa pre ne stáva prostriedkom, ako sa spoločne hrať.
 • Metodika je vypracovaná na niekoľko rokov. Nestane sa teda, že dieťa začne v škôlke a nebude môcť pokračovať aj na základnej škole.

Metodika pre kurzy zručností pre deti

Program BrickByBrick naučí deti  praktické zručnosti v technických oblastiach. Učí ich mať rád prírodné vedy, ku ktorým sa spoločnosť prirodzene vracia. Hodiny sú vedené hravou a zábavnou formou („edutainment“). Špeciálne vyškolení lektori sa pritom opierajú o metodiku BrickByBrick vyvinutú expertmi v USA, vďaka ktorej je každá hodina presne krok-po-kroku vypracovaná.

A celý čas staviame s kockami LEGO®, ktoré deti milujú!

Ako to funguje
 • Predstavíme jav – lektor oboznámi deti s témou
 • Postavíme a vyskúšame model – deti si ho sami postavia podľa našich návodov
 • Hráme sa a objavujeme – vyskúšame ako to funguje a naučíme sa to
 • Výučba je postavená na princípe „spájaj – konštruuj – premýšľaj - pozoruj – pokračuj“, ktorý je jeden zo základných predpokladov vzdelávania detí a v praxi výborne funguje.

 

 
Ako je metodika realizovaná v praxi
 • Pomenujeme si jav, ktorý ideme skúmať – lektor použije prezentáciu alebo príbehy zo špeciálnych kníh (v prípade menších detí)
 • Predstavíme deťom model, ktorý budú podľa našich postupov stavať
 • Deti rozdelíme do dvojíc a necháme ich model postaviť – vzniká tak prirodzená zručnosť kooperácie
 • Deti modely stavajú samostatne v dvojiciach, no lektor je neustále prítomný aby deti motivoval, podporoval a nechal samých prísť na správne riešenie (koučingový princíp)
 • Modely sú z rôznych zaujímavých tém (od strojov, mechaniky až po zvieratá)
 • Po dostavaní deti zapoja model a vyskúšajú jeho funkčnosť (napr. mlyn), alebo sa o ňom ďalej diskutuje (napr. zviera) a zahrajú sa s ním.
 • K postaveniu každého modelu používame sadu kociek BrickByBrick, ktorá je špeciálne zostavená z kociek LEGO®.
 • Po ukončení stavania majú deti možnosť sa s modelom zahrať, porovnať si svoj výtvor so svojimi spolužiakmi a následne model rozobrať.
 • Každú hodinu pracujú deti na inom modely a téme.
 • Modely sú prispôsobené každej vekovej kategórii, nie sú nebezpečné ani zložité. 

Pokračovať do sekcie:

Kurzy pre dospelých

Kurzy pre deti    

Kurzy pre firmy    

Logo BRATISLAVA

Polus Tower 1
Vajnorská 100/A
0908/255285

Office@empire-skola.sk
Logo KOŠICE

Kováčska 28,
0905/550017

Office_ke@empire-skola.sk
Logo Ďalšie mestá Viac info

Na zlepšenie našich služieb používame cookies. Ďalším prehliadaním stránky súhlasíte s ich využitím. Ich používanie môžete odmietnuť nastavením Vášho prehliadača. Viac informácií